Säljträning

Säljträning

Följer ni med utvecklingen på marknaden?

Vi erbjuder både individuell och företagsanpassad säljträning.

Säljträning

Relationsbyggande försäljning är fortfarande viktigt men vi måste ”utmana” våra kunder mer än tidigare. Vi på FutureSales skräddarsyr tillsammans med våra kunder den träning som krävs för att effektivisera medarbetarens arbete och anpassa kommunikation och struktur utifrån kundens köpbeteende. Vi erbjuder både individuella träningar samt företagsanpassade utbildningar för avdelningar eller hela företag.

Individuell träning

Våra behov inom kompetensutveckling ser ofta olik ut vår kollegas. Vi på FutureSales genomför årligen över 20 öppna träningar inom affärsmetodik. Våra kunder anmäler de/dem på företaget som har behov av just det ämnet som berörs. Är vi duktiga på att ”utmana” våra kunder men mindre bra på ”förhandlingsprocesser”. Då kan du som kund välja att endast utveckla de sistnämnda.

Företagsanpassad träning

Om ni som företag har ett homogent utvecklingsbehov där vi kan beröra ett ämne för flera på arbetsplatsen eller om ni behöver talare till en kick-off skräddarsyr vi ett upplägg på önskad plats enbart för er. Uppföljning prioriteras för att insatsen även ska implementeras i det dagliga arbetet och ge den påverkan som önskas.

Träningsmoment

Tidsstyrning

Använder du din tid effektivt? Tidsstyrning eller Time Management som begrepp kan vara lite missvisande då man tänker på att det är tiden vi styr. Det vi kan styra är de aktiviteter som påverkar vår tid. På träningen arbetar vi med olika föreställningar, fördomar och ursäkter. Vi ger konkreta verktyg som du kan använda för att mäta, planera och prioritera din tid bättre och med färre omvägar.

Förhandlingsteknik

Har det hänt att du sagt att affären är klar – vi ska bara bli överens om de sista detaljerna. Det kan verka som en enkel väg fram till kontraktet men det är ofta nu som lönsamheten i avtalet avgörs. Träningen lär dig känna igen förhandlingssituationen, förbereder dig på utmaningar och fällor samt lär dig hitta lösningar som båda parter godtar. Nyckeln till lösningen ligger i hur du kan visa på olika alternativ. .

Argumentation, invändningshantering och avslut

Försäljningsprocessen innefattar många olika steg som var och en har stor påverkan på slutresultatet. Om vi inte får accept av kunden är alla tidigare insatser bortkastade. Om vi inte lyckas presentera ”unika” vinnande argument på rätt plats eller få fram och behandla de invändningar och erfarenheter kunden känner, är det även då svårt att komma vidare i processen mot ett lång och lönsam affärsrelation.

På träningen delger vi tips, idéer och verktyg för hur säljare bör agera för att lyckas med de avslutande delarna av vägen mot affären.

Säljande presentationsteknik

Har du någon gång lyssnat på en ostrukturerad presentation? Har du själv hållit ett tal eller en presentation där du sett att deltagarna tappat intresset? Vi kommer ihåg de första som sägs, det sista som sägs och det som ”sticker” ut.

Vi lär ut hur en professionell presentation bör struktureras, vilket innehåll som är relevant samt hur den på bästa vis framförs. Tillsammans skapar vi en vinnande presentation.

Mötesbokning

Försäljning handlar om att förmedla en produkt eller tjänst som bidrar till en nytta åt kunden. För att ha möjlighet att förmedla sin produkt/tjänst måste vi möta kunden och få möjlighet att presentera varför kunden skall välja just mig som leverantör och mina produkter/tjänster. Mer möten genererar mer affärer.

På träningen delger vi en vinnande metodik för hur vi bör anpassa vårt samtal utefter kunden inom uppbyggnad, invändningshantering samt hur vår retorik påverkar resultatet. Vi blandar teori med praktik för att tillsammans skapa ett individanpassat säljmaterial vi direkt kan använda.

Hitta varma möten via nätverk & referenser

Har du tillräckligt med kunder? – Troligen inte! Tillräckligt med kunder i dina noteringar? – Troligen inte! Prospektering innebär att man på ett målinriktat sätt försöker få kontakt med de ”rätta” personerna eller företagen. Några uppfattar detta som den tuffaste delen av jobbet som säljare och en av de viktigaste för att senare få bra resultat.

Vi tränar olika tekniker för praktisk nätverksbyggande och delger ett schema för referensarbete. Efter träningen skall du vara rustad att dagligen arbeta, vårda och använda dina nätverk och referenser så att ni gemensamt når bättre resultat. Om du inte finner de rätta kunderna gör någon annan det!

Ta kontroll i kundmötet

Blir det mycket prat på kundmötet men litet resultat? Är det svårt att få accept och underskrift? Forskning visar att möten kommer på tredje plats när vi pratar om ”tidstjuvar”. Vi lägger ner allt mer tid på möten och ibland kan det verka som om själva mötet för många är själva målet och inte verktyget att uppnå resultat.

På träningen lär du dig att leda mötet målinriktat fram mot ett beslut. Vi tränar på förberedelse, planläggning, agenda, tidsstyrning och lär ut effektiva tekniker för att underlätta mötet för både säljare och kund.

Motivation

Alla dagar eller arbetsuppgifter är inte lika roliga och utmanande. Hur skapar du energi för att möta utmaningarna och uppnå dina mål? Vad är glädjen bakom den prestation som skall genomföras?

På träningen ger vi dig konkreta verktyg för att själv ta ansvar för din motivation och glädje. Vi behandlar dagliga situationer och hur olika tankemönster kan förändra och påverka vårt liv, vår arbetsvardag samt vår fritid.

Målstyrning

Hur planerar du ditt resultat? Får du en siffra på aktivitet och utdelning som du alltid lyckas uppnå? Säljare arbetar ofta olika med sin planering men det alla vet är att med en strukturerar och realistisk säljplan är det betydligt enklare att uppnå de resultat vi önskar.

På träningen ger vi verktyg, idéer och tips på hur en professionell säljplan skapas. Vilka kunder skall vi fokusera på? Hur många möten behöver jag? Hur stor del av min arbetstid bör jag fokusera på befintliga kunder? Hur mycket vill jag arbeta? Med rätt planering bestämmer du ditt mål och resultat själv!

Alla är vi säljare

Idag förväntas allt fler medarbetare vara delaktiga i relationen med kunden. Enligt undersökning är mer än 90 % av alla arbetstagare i relation med sitt bolags kunder och då även med och påverkar kundens upplevda leveranskvalité, väg mot återköp och service.

Vi tränar förståelsen för affärsprocessen och hur alla på ett bolag kan bidra till en lång och lyckad affärsprocess med bolagets kunder. Vi delger verktyg för hur vi alla medarbetare direkt kan påverka kunden och göra han eller hon än mer nöjd.

Utmana Kunden

De senaste 5-10 åren har en kunds köpbeteende förändrats. Smartphone, läsplattor och andra datorer med internets olika sökmotorer har gjort att kunder kan inhämta information samt välja och värdera olika alternativ till att köpa en vara eller tjänst på ett betydligt enklare vis än tidigare. Det är idag inte svårt att köpa, utan snarare svårt att välja vad vi ska köpa.

Detta ställer helt nya krav på medarbetare som är delaktiga i försäljningsprocesser. På träningen ger vi dig insikt i förändringen som skett och verktyg för hur du bör anpassa din metodik för att hjälpa kunden med valet av den bästa lösningen.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra kurser kontakt oss så berättar vi mer.

Till kontakt